Leica GS18T GPS uztvērējs

Jums vairāk nav jātur štoks vertikāli, lai nolīmeņotu burbuli, ja izmantojat Leica GS18 T – ātrāko un vieglāk lietojamo GNSS uztvērēju. Šis instruments apvieno GNSS un  Inertial Measurement Unit (IMU), kas to padara par pirmo patieso slīpuma kompensācijas risinājumu, kā arī, tas ir imūns pret magnētiskajiem traucējumiem un to nav vajadzība kalibrēt.

Jautājumi un atbildes par pasaulē ātrāko GNSS RTK Uztvērēju: Leica GS18T

Kādi ir pašreizējie izaicinājumi saistībā ar darbu ar GNSS uztvērējiem RTK režīmā?

Vajadzība pēc štoka turēšanas līmenī, izmantojot apļveida burbuli, kā arī tas, ka fāzes centra pozīcija tiek pārnesta līdz štoka galam (ņemot vērā antenas fāzes centra nobīdi un štoka garumu) , kas rezultējas ar nelielām grūtībām, ar kurām var nākties saskarties lietotājam.

  • Produktivitātes ziņā, štoka līmeņošana ir diezgan laikietilpīgs process, jo īpaši vietās, kur tas ir jādara vairākas reizes.
  • Attiecībā uz precizitāti, turot štoku vertikāli ir iespējams saskarties ar cilvēciskām kļūdām un instrumentālajām nepilnībām, kā piemēram, nepareizi noregulēts burbulis.
  • Attiecībā uz piemērojamību, ne vienmēr ir iespējams turēt štoku vertikāli uz mērķa punktu, piemēram, kad tiek mērīti ēku stūri, caurtekas utt.

Kāds ir Leica GS18T priekšrocības, lai atrisinātu šīs problēmas, ar kurām var saskarties lietotājs.

  • Nav nepieciešama kalibrācija uz lauka.
  • Imūns pret magnētiskajiem traucējumiem.
  • Piemērojams lielos slīpuma leņķos.
  • Pieejama 3D vizualizācija.

Leica GS18T GNSS RTK roveris apvieno GNSS un IMU, lai automātiski pielāgotu štoka slīpumu, kas palielina produktivitāti, paplašina RTK pielietojamību un samazina cilvēka kļūdas. Tas uzlabo vispārējo lietotāja pieredzi.

Leica GS18 T topo

Leica GS18T uztvērējs reaģē uz pieaugošo pieprasījumu pēc ātruma?

‘’Pasaulē ātrākais GNSSS RTK roveris’’ šis apgalvojums ir balstīts uz trīs apgalvojumiem: IMU- bāzēta slīpuma kompensācijas metode apvienota ar tulītēju RTK. Tas nodrošina pēc iespējas lielāku produktivitāti (precizitāti un uzticamību, īpaši topogrāfiskajos mērījumos) un nodrošina līdzīgu precizitāti kā mērījumos, kad līmeņojāt štoku manuāli. Slīpuma kompensācijas dēļ nav vajadzīgs līmeņot štoku, kas palielinās produktivitāti vidēji par 20 procentiem, salīdzinot ar parasto GNSS RTK mērīšanas praksi. Turklāt GS18T izmanto augsta līmeņa paātrinājumus un leņķisko ātrumu no MEMS IMU, lai noteiktu štoka stāvokli reālajā laikā. Tā kā šos IMU mērījumus neietekmē magnētiskie lauki, GS18T ir imūns pret magnētiskajiem traucējumiem un tam nav nepieciešama nekāda veida kalibrēšana uz lauka, rezultātā netiek zaudēts dārgais laiks. Tas strādā jau no brīža, kad izņemat to no kastes, turklāt tas strādā ātrāk arī par tām sistēmām, kuru pamatā ir magnetometrs.

Vienmēr ir jautājums par piekļuvi sarežģītām vietām, piemēram, ēku stūriem un nepieejamiem punktiem.

Tas vairs netiek uzskatīts par izaicinājumu ar GS18T. Pateicoties IMU- bāzētai slīpuma kompensācijai, mērķus, kuri iepriekš nebija sasniedzami ar GNSS, tagad var sasniegt un izmērīt ar RTK, pat lielos slīpuma leņķos, kas ir lielāki par 30 grādiem. Izmantojot uzlaboto signālu izsekošanu , jaunais GS18T ir īpaši piemērots RTK, kur debesis ir daļēji redzamas, kā piemēram, darbojoties tuvu kokiem, zem lapotnēm vai pilsētās. Izmantojot GS18T ar IMU- bāzētu slīpuma kompensāciju, maksimālais slīpuma leņķis vairs nav noteikts, GS18T strādā kamēr tiek izsekots pietiekams skaits GNSS satelītu, lai būtu iespējams nodrošināt precīzus RTK risinājumus. Lieli slīpuma leņķi ir pagātnes problēma. GS18T ir piemērots slēptu punkta mērījumiem (piemēram, slēptie stūri vai punkti, ko daļēji bloķē novietotas automašīnas).

Vai tas ietekmētu drošības aspektu, veicot mērījumus potenciāli bīstamā mērīšanas vidē?

Tieši tā – nekoncentrējoties uz štoka līmeņošanu, lietotājs var pievērst uzmanību savai drošībai. Garāmbraucošu transportlīdzekļu un iekārtu darbināšanas risks ir ievērojami samazināts. Turklāt papildus 3D vizualizāciju informācija ir domāta, lai palīdzētu lietotājam orientēties laukā.

Leica GS18T gnss ēka
Leica GS18T GNSS uztvērējs

Šķiet, ka esat veiksmīgi integrējuši divus navigāciju avotus, GNSS un INS?

Integrētās GNSS un INS navigācijas sistēmas, kuras jau sen ir pastāvējušas kosmiskās aviācijas nozarē, tagad ir pieejamas mērīšanas aplikācijās. Šis ir summējis šo veiksmīgo integrāciju :

Leica GS18T IMU shema

GNSS un INS atbilstības pārbaudes tiek veiktas nepārtraukti, lai varētu nodrošināt spēcīgu sistēmu, kura spēj tikt galā ar ekstrēmu polu dinamiku, kā piemēram, spēcīgus triecienus. Tā kā slīpuma kompensācijas pozīciju aprēķināšanā nav iesaistīti magnetometru mērījumi, GS18T ir imūns pret magnētiskajiem traucējumiem.

Kad salīdzināt parasto RTK ar slīpuma kompensāciju RTK, vai jūs esat veikuši testus, lai demonstrētu praktiskās priekšrocības?

Lai parādītu priekšrocības, ko sniedz slīpuma kompensācija, jaunais GS18T tika salīdzināts ar Uztvērēju A zem klajām debesīm un vairākiem spēcīgiem šķēršļiem. Testā zem klajām debesīm, bija divi zināmi punkti P1 un P2, kas atradās 8 metru atstatumā, tie tika mērīti pārmaiņus “Instantaneous” režīmā 10 minūtes. Izmantojot Uztvērēju A, štoks ir jālīmeņo precīzi pirms mērījuma veikšanas, savukārt GS18T tas nav nepieciešams pateicoties slīpuma kompensācijai. Izmērīto punktu skaits desmit minūšu intervālā ir vienkāršs produktivitātes rādītājs.

Leica GS18T jumta tests

10 minūšu laikā mērīto punktu skaita salīdzinājums un no tā izrietošās RMS kļūdas starp GS18T un Uztvērēju A (klajas debesis, statīva garums: 1.800 m, RTK mērījums).

Leica GS18T tests siena

RTK pozicionēšanas tests spēcīgā atstarojumu vidē (štoka garums: 1.800 m) a) apsekojuma marķieris pie ēkas ar metāla fasādēm, b) RTK mērīšana ar slīpuma kompensāciju – Leica GS18T

Pirmā testa  (brīvas debesis un nav šķēršļu) apkopojums ar uzsvaru uz produktivitāti un precizitāti:

Mērīto punktu skaits 10 minūtēs un RMS kļūdas starp GS18T un Uztvērēju A

Bez nepieciešamības līmeņot štoku, GS18T ievērojami samazina mērīšanai patērēto laiku, tādējādi palielinās izmērīto punktu skaits līdz pat 33 procentiem un 10 minūšu laikā tas izmēra līdz pat 76 punktiem. Slīpuma kompensācijas laikā, neskatoties uz papildus kļūdām kā slīpuma noteikšanu, 3D RMS kļūdas ir tikai 3mm lielākas nekā Uztvērējam A, un summā sasniedz 2.4cm, kas ir pieņemams lielākajai daļai topogrāfisko mērījumu.

Leica GS18T tests 3

Salīdzinājums starp GS18T un Uztvērēju A – RTK fiksētās pozīcijas, precizitāte un uzticamība atstarojumu vidē (štoka garums: 1,800 m).

Izmantojot GS18T ar slīpuma kompensāciju, RTK fiksēto risinājumu pieejamība palielinās par 15 procentiem, salīdzinot ar parasto RTK, izmantojot Uztvērēju A. Novietojuma precizitāte ir ievērojami uzlabojusies, vidēji par 50 procentiem. Uzticamība norāda procentuālo daļu, ka pozīcijas kļūda ir mazāka par trīskāršu CQ, kas horizontālo komponentu palielina līdz pat 6 procentiem. Lūdzu paturiet prātā, ka šādi atstarojuma apstākļi tiek uzskatīti par ekstrēmiem un tie pārsniedz standarta apstākļus, kas ir nepieciešami priekš precizitātes un uzticamības. Turklāt, punktus, kuri atrodas ēkai tuvāk par 10 cm, nav iespējams izmērīt ar Uztvērēju A, jo šajā gadījumā nav iespējams nolīmeņot štoku uz mērķa punktu.

Automašīnas, elektrolīnijas un ēkas ar tērauda konstrukciju – ikviens mērnieks saskaras ar šādiem magnētiskajiem traucējumiem ikdienā. Vai Leica GS18T piedāvā risinājumu šai problēmai?

Atbilde ir pavisam vienkārša: izņemot to, ka nav nepieciešama papildus kalibrēšana uz lauka, viena no lielākajām IMU – bāzētām slīpuma kompensācijas priekšrocībām pret sistēmām, kuras izmanto uz magnetometru balstītu pieeju ir tāda, ka tā kļūst imūna pret magnētiskā lauka traucējumiem. Mēs esam salīdzinājuši divus uztvērējus zem magnētiskajiem traucējumiem. Aplūkojot zemāk esošajā tabulā apkopotās RMS kļūdas, var secināt, ka GS18T 2D precizitāte ir aptuveni par 2 cm labāka nekā Uztvērējam B, turpretim 1D precizitāte ir līdzīgā līmenī:

Leica GS18T tests

Salīdzinot 2D kļūdas, GS18T nodrošina augstāku precizitāti un konsekvenci nekā Uztvērējs B. Turklāt 2D CQ apstiprina 2D kļūdas, tā rezultātā tiek reālistiski atspoguļota pozicionēšanas precizitāte.

Aplūkojot Uztvērēja B rezultātus, var redzēt, ka 2D CQ vērtības ir ievērojami lielākas nekā 2D kļūdas, ja tiek uztverti magnētiskie traucējumi, norādot uz neuzticamiem slīpuma kompensācijas risinājumiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāatkārto mērījums vai jāpārslēdzas uz parasto RTK režīmu, kas savukārt samazina produktivitāti. Noteiktos apstākļos, piemēram, kad tiek mērīts punkts lielākos slīpuma leņķos, lietotājs netiktu informēts, ka uzrādītā precizitāte nav sasniedzama, ja izmantotu uz magnetometru bāzētu sistēmu.

Leica GS18T tests

Kā 3D vizualizācija uzlabo lietotāja darbu?

Iekļaujot 3D vizualizāciju, lietotājs var vieglāk orientēties apvidū un virzīties uz mērķa punktu, tādējādi tiek uzlabota lietotāja pieredze un produktivitāte.

Leica GS18T izspraušana

Attēls ilustrē kā 3D informācija palīdz meklējot ar GS18T punktus. Ja meklējamais punkts atrodas vairāk nekā 0.5 m attālumā, tad skats parāda apkārtni virsskatā un seko uztvērējam no augšas un aiz muguras. 3D skatījuma instrukcijas tiek atjauninātas automātiski, balstoties uz pašreizējo pozīciju un sensoru virzienu, kas šajā gadījumā mainās no rietumiem uz dienvidiem un uz austrumiem.

Ar jūsu paša vārdiem runājot, kā jūs apkopotu GS18T priekšrocības salīdzinājumā ar cietiem RTK uztvērējiem?

No lietotāja perspektīvas: izmantojot slīpuma kompensāciju, RTK mērījums nodrošina līdzīgu precizitāti kā striktais RTK mērījums, kā arī tas ietaupa laiku.

Salīdzinot parasto RTK  uz štoka un slīpuma kompensācijas RTK, tad slīpuma kompensācijas RTK ievērojami palielina produktivitāti līdz pat 33 procentiem.

Stāvvietā ar daudziem magnētiskajiem traucējumiem IMU – bāzēta slīpuma kompensācija nodrošina precīzākas pozīcijas un reālistiskāku CQ nekā uz magnetometru balstīta pieeja.

IMU – bāzēta slīpumu kompensējošā RTK tehnoloģia ir pielietojams pie vairāk nekā 30 grādu lieliem slīpuma leņķiem, kur 3D pozicionēšanas precizitāte 2cm ir joprojām ir sasniedzama.

Iekļaujot sensoru virsskatu apkārtnes 3D vizualizācijā, lietotājs var viegli orientēties apsekojuma vidē, kas uzlabo lietotāja pieredzi un produktivitāti.

Jaunākās Ziņas