Paaugstinātas jonosfēras aktivitātes ietekme uz augstas precizitātes GNSS

Paaugstinātas jonosfēras aktivitāte

Jonosfērā sākas ap 50 km augstumā un beidzas ap 1000 km, tā ietekmē GNSS signālu izplatīšanos un var negatīvi ietekmēt GNSS signālu izsekošanu un pozicionēšanas veiktspēju.

Jonosfēras aktivitāte ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, dienas laika, gada laika un 11 gadu saules cikla. […]

Paaugstinātas jonosfēras aktivitātes ietekme uz augstas precizitātes GNSS