Monitorings robotiskā totālā stacija

Skenēšana nodrošina monitorēšanu ar papildus dimensiju, tādējādi paverot jaunas iespējas, kas kādreiz bija sasniedzamas, tikai ar bezatstarotāja mērījumiem. Iesaistot skenēšanu, viens atstarojošs mērījums tiek aizstāts ar simtiem vai tūkstošiem tāda paša tipa mērījumiem, rezultātā tas spēj nodrošināt augstākā līmeņa precizitāti uz līdzenas virsmas. Šī metode, kas ir pierādīta ar vidējiem rezultātiem, vairāku mēnešu garumā, nodrošina uzticamus mērījumus un stabilu monitorēšanas sistēmu.

6 gadu skenēšana GeoMoS.

Skenēšana kā opcija tika ieviesta 2013. gadā, kad GeoMoS Monitoring Solution nāca klajā ar MultiStation MS50. Tas bija pirmais automātiskās skenēšanas risinājums monitorēšanā un joprojām ir vienīgais risinājums tirgū.

Kopš 2013. gada, attīstoties tehnoloģijām , ir izdevies izveidot jaunu MultiStation Top modeli – MS60 pasaulē pirmo pašmācošo MultiStation. Leica MS60 kopā ar Leica GeoMoS programmatūru Suite, ir izdevies nepārtraukti pilnveidoties, ar katru versiju, pievienojot jaunas funkcijas un uzlabojot skenēšanas funkciju.

Kā monitorēšanas laikā darbojas skenēšana?

Skenēšana priekš monitoringa balstās uz lietotāja noteiktām virsmām (ģeogrāfiskās atsauces zonām), kuras tiek automātiski skenētas, ievērojot mērījuma cikla grafiku kā daļu no automatizētas 24/7 deformāciju monitorēšanas. Pēc katras skenēšanas, sarežģītais algoritms, izmantojot n.VEC tehnoloģiju, tiek pievienots, lai apstrādātu skenēšanas mākoni, salīdzinātu to ar references skenējumu un aprēķinātu deformāciju.

Pārvietojumi tiek aprēķināti perpendikulāri virsmai, ļaujot lietotājam konfigurēt trauksmes sliekšņus attiecībā pret normālām vektora vērtībām. Lietotāji saņem reāllaika īsziņas, ja gadījumā ir pārsniegti ierobežojumi, un var pieņemt informētus lēmumus nekavējoties. Datu vizualizācija ir pieejama termokaršu formā, attēlojot krāsu kodētas deformācijas un laika grafikus, kas attēlo punktu mākoņa statistiskās vērtības:

  • Vidējai deformācijai
  • Maksimālajai deformācijai
  • Deformācijas tilpumam
Monitorings skenesana karte

Praksē skenēšana bieži tiek apvienota ar 3D prizmu monitorēšanu un attēlveidošanu.

Prizmas mērījumi parasti tiek izmantoti references grupām, garantējot instrumenta uzstādīšanas stabilitāti, bet skenēšanu veic monitorējamā zonā. Augstas izšķirtspējas duālās kameras attēlveidošanas sistēma automātiski uzņem attēlus katrā skenējumā, ļaujot lietotājam iegūt pilnīgu informāciju par katru periodu.

Kādu precizitāti var panākt?

Rezultātu analīze no vairākām instalācijām visā pasaulē parāda to, ka Leica MS60 + GeoMoS risinājums nodrošina no 1 līdz 2 mm līmeņa precizitāti no 100 līdz 150 m attālumā, ar lielu uzticamību un datu atkārtojamību. Būtībā šis ir tas pats precizitātes līmenis, ko parasti sagaida ar prizmas monitorēšanu tādos pašos apstākļos.

Kāpēc izmantot skenēšanu?

Atbilde ir vienkāršība. Salīdzinot ar prizmas monitorēšanu vai ģeotehnisko monitorēšanu, automātiskā skenēšana vienkāršo :

  1. Pasūtīšanu – jāpasūta ir tikai viena aparatūras daļa un viena programmatūras opcija: Leica MS60 un GeoMoS monitora 4 opcija – turklāt klientiem un dizaineriem vairs nav jāaprēķina precīzais skaits ar monitorēšanas prizmām, jo tagad mērķi ir praktiski bezgalīgi.
  2. Uzstādīšanu – skenēšana sniedz laika un izmaksu ietaupījumus, jo īpaši pilsētās, jo nav nepieciešams izvēlēties atsevišķus punktus, kā arī nav vajadzīga atļauja un piekļuve, lai uzstādītu iekārtas paredzētajā vietā.
  3. Ekspluatāciju – papildu laika un izmaksu ietaupījumi , pateicoties tam, ka nav iekārtu, kuras būtu nepieciešams uzturēt uz vietas (piemērām, netiek tīrītas prizmas, netiek veiktas sensoru pārbaudes).
  4. Interpretāciju – nav nepieciešami papildu aprēķini, skenēšanas rezultāti ir nekavējoties pieejami , izmantojot termokartes, grafikus un tabulas.

Projekta beigas – kad projekts beidzas, nav vajadzīgs demontēt prizmas monitorētajos punktos. Leica MS60 vienkārši tiek pārcelts uz citu projektu, atvēlot papildu laiku un ietaupot izmaksas.

Kad izmantot skenēšanu?

Līdz šim skenēšana priekš monitorēšanas galvenokārt tiek pielietota ēkās un ceļu segumos, bet tas ir piemērots arī citām struktūrām. Dažādu iemeslu dēļ bieži vien nav iespējams uzstādīt prizmas monitorējamajā teritorijā, piemēram, uz vēsturiskām ēkām, uz ceļiem un aizsargājamās teritorijās. Šādos gadījumos skenēšana ir ideāls risinājums, jo virsmas tiek monitorētas bez kontakta.

Pētījumi no Singapūras un Dublinas ir lieliski piemēri ceļu posmu izsekošanai ar skenēšanas palīdzību, tā kā notika TBM izrakumi zem lielceļa un būvlaukuma, kas atradās blakus sliežu ceļam. Izveidojot skenēšanas apgabala režģi uz ceļa virsmas, tika nodrošināti ticami rezultāti pat intensīvas satiksmes apstākļos. Tāda pati darbplūsma kā Dublinā tika pielietota arī HS2 darbiem, plānots ātrgaitas dzelzceļš Apvienotajā karalistē.

Lai mazinātu pašreizējās un nākotnes problēmas, kas saistītas ar Luas drošību un struktūras integritāti, Datum Monitoring Ireland analizēja duālās Luas vieglā dzelzceļa sistēmas datus, nepārtraukti izmantojot divus Leica Nova MS60 MultiStation, vienu LS15 digitālo nivelieri un GeoMoS uzraudzības programmatūru.

Monitorings lāzerskenešana

Singapūras Sauszemes transporta pārvaldes (LTA) uzņēmums Tritech Engineering & Testing (S) Pte Ltd ir noslēdzis līgumu par ceļa seguma uzraudzību masveida ātrgaitas tranzīta (MRT) sistēmas būvniecības laikā. Tritech reāllaikā izmantoja pilnībā automatizētu uzraudzības sistēmu

Cits pielietojuma veids ir ēku un citu struktūru skenēšana, ja zem tām vai netālu no tām tiek veikti izrakumi. Definējot nelielus skenēšanas apgabalus uz priekšējo laukumu, sānu laukumu un ēkas pārkares  laukumu ( trīs laukumi, kas atrodas blakus perpendikulārajām virsmām) vai jebkuru citu struktūru, var monitorēt trīs dimensijas.

Ģeotehnisko defektu skenēšana raktuvēs un kraujas apgabalos ir vēl viens piemērs, kā skenēt priekš monitorēšanas. Ar diapazonu līdz 300 m MS60 nodrošina ļoti precīzus skenējumus, ko izmanto, lai noteiktu deformācijas, kas ir perpendikulāras virsmai.