Pieci padomi, kā novērst komunikāciju tīklu bojājumus.

Komunikāciju tīklu struktūras (elektroenerģija, gāze, telekomunikācijas, ūdens utt.), ieņem lielu nozīmi valsts ekonomiskajā labklājībā, tāpēc, līdz ar pilsētu straujo attīstību, tiek iesaistītas vairākas komunikāciju tehnoloģijas (ICT) un lietu internets (IoT), lai veiksmīgi varētu pārvaldīt to darbību.

Gudrās pilsētas attīstās arvien straujāk un straujāk, tāpēc rodas nepieciešamība pēc sarežģītākiem komunikāciju tīkliem, lai attīstības process varētu turpināties. Tajā pašā laikā novecojušās pilsētas cenšas saglabāt esošo infrastruktūru, bet gadījumā, ja rodas nepieciešamība, tās mēģina atrast vietu jaunām iekārtām.

Lai nodrošinātu komunikāciju pakalpojumu darbību, remonta un modernizācijas programmām ir jāveic apjomīgi ceļa remonta darbi, ir jāizrok bedres, lai veiksmīgi varētu piekļūt komunikācijām.

Droša darba prakse.

Vairāk nekā puse no visiem komunikāciju bojājumiem notiek ar elektriskajiem kabeļiem, bojājumus visbiežāk izraisa ekskavatori, ar gaisu darbināmi darbarīki un rokas darbarīki. Parasti komunikāciju bojājumi notiek, ja strādnieki neievēro droša darba metodes, neiepazīstas ar komunikāciju plānojumu vai neizmanto darbam atbilstošu aprīkojumu.

Lai uzlabotu komunikāciju kvalitāti un samazinātu komunikāciju bojājumu risku, valdība ir izstrādājusi jaunus standartus

  1. Veiciet plānojumu izpēti
  2. Veiciet objekta izpēti
  3. Veiciet ģeogrāfisku apsekojumu
  4. Veiciet aprakto komunikāciju atrašanās vietas pārbaudi

Komunikāciju bojājumus izraisa viena vai vairāku šo soļu izlaišana.

Lai izvairītos no komunikāciju bojājumiem, aicinām ievērot šos 5 ieteikumus.

1. Veiciet plānojumu izpēti.

Lai izvairītos no sadursmes ar apraktiem komunikāciju tīkliem, visiem izrakumu darbu dalībniekiem būtu rūpīgi jāiepazīstas ar komunikāciju plānojumu. Tomēr nekad nevajadzētu paļauties uz komunikāciju plāniem kā uz vienīgo informācijas avotu, tāpēc vienmēr būtu jāveic ģeogrāfiskā apsekošana, lai pārbaudītu šos plānus.

2. Veiciet objekta izpēti.

Lai pārliecinātos par komunikāciju plānojuma precizitāti ir jāveic fiziska objekta izpēte.

3. Veiciet ģeogrāfisku apsekojumu

Pirms izrakšanas darbu sākšanas ir jāveic ģeogrāfiskā izpēte, lai veiksmīgi varētu noteikt, identificēt un pārbaudīt visu komunikāciju atrašanos vietu.

Nereti, lai atrastu komunikācijas izmanto Eletro Magnētiskā Lokatora metodi (EML). Izmantojot EML vai kabeļu lokatoru (Leica DD100) , mērnieks var noteikt un izsekot komunikācijas, izmantojot magnētiskos laukus. Šo sauc par pasīvo atrašanu.

Meklējot elektriskos kabeļus izmantojot vienu pašu kabeļu lokatoru, būs iespējams atrast tikai komunikācijas ar plūstošu strāvu. Savukārt, lai veiksmīgi tiktu atrastas visas komunikācijas, būtu jāizmanto signāla raidītājs – signālu ģenerators. Šis mazais, portatīvais instruments raida mākslīgu signālu uz kabeli vai cauruli, ko var izsekot no kabeļa lokatora. Šo sauc par aktīvu meklēšanu.

Pielietojot šo metodi, ir iespējams atrast lielāko daļu no apraktajām komunikācijām, kā arī komunikāciju bojājumu risks samazināsies par 45%.

Kabeļu lokators

4. Aprakto komunikāciju atrašanās vietas pārbaude.

Veicot izrakumus, apraktās komunikācijas var iet gar darba vietu, vai arī tās var iet darba vietai cauri. Ja rakšanas zonā atrodas komunikācijas, ir ieteicams veikt kontrolrakumus, rūpīgi atklājot un nosakot komunikāciju atrašanās vietu.

Parasti strādnieki izmanto tikai kabeļu lokatoru, jo ģeneratori tiek klasificēti kā papildu aprīkojums, tāpēc tie bieži vien tiek aizmirsti un nemaz netiek izmantoti.

Ar tehnoloģiju, kas iebūvēta kabeļu lokatorā Leica DD200, var gan fiksēt, gan reģistrēt instrumenta aktivitāti. Šis instruments ieraksta signālraidītāju pārskata laikā. Pēc tam iegūtos datus var analizēt, izmantojot Leica DX Shield vadības programmu , lai noteiktu vai ir ievērota labākā darba prakse, vai arī, lai novērtētu personāla apmācības prasības.

kabeļu meklētājs

5. Apmāciet savu komandu.

Apmācību trūkums palielina iespējamo komunikāciju bojājumu risku, kad tiek veikti izrakumi. Lielu skaitu komunikāciju bojājumus ir izraisījuši strādnieku, kuri nav saņēmuši pienācīgu apmācību.

Mēs “ Leica Geosystems’’  ļoti nopietni uztveram apmācības, tāpēc mēs īstenojām vairākas apmācību programmas, kuras māca strādniekiem pielietot pareizās metodes, lai atrastu apraktās komunikācijas.

Jaunākās Ziņas