Captivate lauka programmas uzlabojumu saraksts – Tahimetrs

Leica Captivate programmatūras versiju 5.0 var ielādēt visos CS lauka kontrolieros, GS18T GNSS uztvērējos un TS totālajās stacijas ar CCP licenci derīgu vismaz līdz 01.03.2020

Jaunā MS60 tagad skenē līdz 30`000 punktiem sekundē

Iepriekšējās Leica Captivate versijās bija iespējams izmantot skenēšanas ātrumu līdz 1000 punktiem/sek. Jaunajā MS60 MultiStation, kas prezentēta kopā ar Leica Captivate v5.0, maksimālais pieejamais skenēšanas ātrums tiek ievērojami palielināts, piedāvājot trīs papildu skenēšanas ātrums (4000 punkti/s, 8000 punkti/s un līdz 30000 punktiem/s).
Instruments automātiski izvēlas ātrāko un precīzāko skenēšanas ātrumu noteiktajam vidējam skenēšanas attālumam.
MS60_skenesanas_atrums

Šie ievērojami palielinātie skenēšanas ātrumi ļauj optimizēt skenēšanas laiku un padara jauno MS60 MultiStation daudz efektīvāku, izpildot lielus darbus. Ņemiet vērā, ka tirgū jau esošajiem MS60 instrumentiem, kas tiks atjaunināti uz Leica Captivate v5.0, nevarēsim piedāvāt šos papildu skenēšanas ātrumus. Jaunajiem Leica MS60, ja skenēšanas funkcionalitāti izmanto attālināti, izmantojot CS20 vai CS35, tad var izmantot tikai skenēšanas ātrumu līdz 8000 p/s.

Ātrais / Favorītu taustiņš priekš opcijas Filtrē un Mācīties (Filter Learn)

Jaunais ātrais taustiņš TS – Filtru mācīšanās padara Filtru mācīšanās opciju viegli pieejamu lietojot kontrolieri CS20 galvenokārt ar pogām, nevis ar skārienekrānu.

Fiksējiet mēroga koeficientu kad orientējieties uz objektu

Ja izmantojat Orientēt pret objektu kā iestatīšanas metodi, iepriekšējās Leica versijās, mēroga koeficients tika noteikts pēc Helmerta transformācijas par pamatu ņemot atšķirību starp izvēlētajiem projektēšanas punktiem un izmērītajiem punktiem. Šo aprēķināto mēroga koeficientu izmanto, lai koriģētu to punktu koordinātas, kuri tiek iznesti apvidū, izmantojot Orientēt pret objektu instrumenta orientēšanas metodi.

Leica Captivate v5.0 ļauj iestatīt mēroga koeficientu kā fiksētu, lai pēc tam ievadītu Mēroga koeficienta vērtību. Šo mēroga koeficientu neietekmē starpība starp iznesamajiem  un izmērītajiem punktiem. To izmanto, lai pielāgotu no šī iestatījuma izmērīto vai iznesto punktu koordinātas.

Leica Captivate mēroga koeficients

Jaunais mēroga koeficienta režīms var būt ļoti noderīgs, mēģinot instalēt saliekamos elementus, kas jāuzstāda atbilstoši projektētajam, un tos nedrīkst ietekmēt maznozīmīgi kļūdas izmērītajos punktos.

Captivate lauka programmas uzlabojumu saraksts – GNSS uztvērējs

Leica Captivate programmatūras versiju 5.0 var ielādēt visos CS lauka kontrolieros, GS18T GNSS uztvērējos un TS totālajās stacijas ar CCP licenci derīgu vismaz līdz 01.03.2020

Pievienojiet antenas augstuma labojumus RTK datu plūsma bāzes režīmā

Leica Captivate Base
Pašlaik, kad GS ar Leica Captivate tiek izmantots bāzes režīmā, antenas tips tiek pārraidīts RTK datos, straumējot RTCM v3 labojumus. Saņemošajam uztvērējam ir pareizi “jāzina” izmantotais bāzes antenas tips, lai piemērotu atbilstošos labojumus. Ja šis antenas tips nav jau zināms uztvērējā, ir jāpieliek papildu pūles, lai ielādētu vajadzīgās vērtību korekcijas, lai tās varētu piemērot saņemtajam RTCM v3 labojumiem. Izmantojot Leica Captivate v5.0, ir iespējams tieši piemērot antenas korekcijas GS bāzē. Tas nozīmē, ka iepriekš tie tiek piemēroti RTCM v3 datu plūsmai nosūtot to, izvairoties no nepieciešamības zināt bāzes antenas veidu un lietot korekcijas vērtības GS uztvērēja pusē.
Leica Captivate Base RTCM3

Kad šī opcija ir iespējota, RTCM v3 straumē tiek nosūtīts ADVNULLANTENNA kā bāzes antenas tips un tiek normalizēta korekcija. Ja tas ir atspējots, RTCM v3 straumē būtu iekļauts konfigurētā IGS antenas nosaukums. Pēc noklusējuma jaunā opcija ir atspējota. Šīs opcijas iespējošana uzlabo sadarbspēju ar trešo personu uztvērējiem un samazina antenas apstrādes sarežģītību lietotājiem.

Captivate lauka programmas uzlabojumu saraksts – Jaunumi

Leica Captivate programmatūras versiju 5.0 var ielādēt visos CS lauka kontrolieros, GS18T GNSS uztvērējos un TS totālajās stacijas ar CCP licenci derīgu vismaz līdz 01.03.2020

Izveidojiet savienojumu ar WLAN tīklu neizejot no Leica Captivate

Leica Captivate Base

Izmantojot iepriekšējās Leica Captivate versijas, lai izveidotu savienojumu ar WLAN tīklu CS kontrolierī vai TS tahimetrā, radās nepieciešamība iziet no Leica Captivate lauka programmas. Bezvadu tīkla konfigurācija bija jāveic Windows WiFi iestatījumos. Sākot ar Leica Captivate v5.0, ir iespējams izveidot un pārvaldīt WLAN savienojumi tieši Leica Captivate. Ja CS kontrolierī vai TS tahimetrā ir nepieciešams WLAN savienojums, tad šī jaunā pieeja ir ātrāka un vieglāka. WLAN konfigurēšanu programmā Leica Captivate var veikt, izmantojot Interneta vedni (Internet wizard), Citi savienojumi (All other connections) vai RTK rovera vednis (RTK rover wizard).

Captivate WiFi - vednis

Ejot cauri vednim, ar F6 (Next) tiek parādīti un var tikt izmantoti visi jau konfigurētie savienojumi. F4 (Search) ļauj meklēt pieejamo WLAN tīklu Jūsu apkārtnē.

Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīti visi pieejamie bezvadu tīkli. Iezīmējiet izmantojamo tīklu un nospiediet F6 (Next), lai ievadītu paroli drošam savienojumam.

Captivate WiFi - parole

Savienojums tiek izveidots, pabeidzot vedni. Reiz bezvadu tīkla savienojums ir konfigurēts un izveidots, instruments vienmēr atjaunos savienojumu, tiklīdz tīkls būs sasniedzams. Ņemiet vērā, ka WPA un dažu uzņēmumu specifiskie tīkli pēc noklusējuma nav parādīti pieejamo tīklu sarakstā. Šāda veida tīkliem joprojām ir jābūt konfigurētiem Windows bezvadu iestatījumos. Tomēr, tiklīdz ir izveidots profils Windows bezvadu iestatījumos, tīkls tiks  attēlots Leica Captivate. Šī jaunā funkcija ļauj daudz vieglāk un efektīvāk strādāt ar bezvadu savienojumu, piemēram, atkārtoti izveidojot savienojumu ar to pašu mobilo bezvadu tīklāju (piemēram, WiFi ierīci vai tālruni) vai WLAN maršrutētāju interneta savienojumiem.

Aizslēdziet darbu darbu karuselī

lock-job-captivate

Iepriekšējās Leica Captivate versijās varēja gadīties, ka lietotājs aktivizēja atšķirīgu darbu, nekā paredzēts, pārvietojot darbus darba karuselī. Izmantojot Leica Captivate v5.0, darbu ir iespējams nofiksēt darbu karuseļa centrā, lai nejauši nevarētu izvēlēties citu darbu. Lai bloķētu darbu, pārliecinieties tas ir aktīvs darbs, pārvietojot to uz darba karuseļa centru. Pēc tam nospiediet Fn + F5 (Bloķēt), lai bloķētu darbu. Tagad darbs paliks aktīvs, un to nav iespējams ritināt cauri darba karuselim. Lai atbloķētu darbu, nospiediet Fn + F5 (Atbloķēt).

Ņemiet vērā: ja darbs ir bloķēts, izvēlnēm Darba dati (Design Data) un Jauns darbs (New Job) nevar piekļūt. Lai mainītu darba datus, kas tiek izmantoti darbā, kamēr darbs ir bloķēts, var tikt izmantoti saistītie (Linked data) dati. Lai izmantotu saistītos dizaina datus (Linked design), noklikšķiniet uz darba, atveriet skatu un rediģējiet darba rekvizītus un atlasiet Saistītā dizaina (Linked design) datu paneli.

Lai izveidotu jaunu darbu, nospiediet Fn + F2 (New job). Kad tiek izveidots jauns darbs, iepriekš bloķēts darbs tiek atbloķēts, un jaunais darbs kļūst aktīvs darbs. Izmantojot šo jauno funkciju, darbus karuselī nevar nejauši pārvietot un mērītie dati vienmēr tiks saglabāti pareizajā darbā.

Mainīt TS orientējumu COGO: pārvietot, pagriezt & mērogot

Lietotnē COGO, lietojot pārvietot (shift), pagriezt (rotate)  un mērogot (scale), iepriekšējās Leica Captivate versijas pārveidoja izvēlēto punktu koordinātas. Neapstrādātie mērījumi, kas pieder katram no šiem punktiem, tika glabāti kā metadati kopā ar pārveidoto punktu, bet netika mainīti.

Leica Captivate v5.0 tiek pievienota jauna opcija, kas ļauj pārvietot, pagriezt un mērogot atsevišķas stacijas. Pārveidojot stacijas punktus, visi izejas dati, kas iegūti no šīs stacijas, arī tiks pārveidoti, un līdz ar to – visi punkti, kas uzmērīti no šīm stacijām. Tāpēc vairs nav vajadzīgs individuāli atlasīt uzmērītos punktus, jo visi punkti, kas mērīti no vienas stacijas, tiks izmainīti. Šo jauno pārveidošanas opciju var izmantot, aktivizējot: Atjaunot izvēlētās TS stacijas (Update selected TS setups) pie Pārvietot (Shift), Pagriezt (Rotate), Mērogot (Scale)  Rezultātu lapā.

Cogo-stacija-pagriezt

Aktivizējot šo opciju, Leica Captivate nosaka visus izmērītos punktus no izvēlētajiem iestatījumiem un pārveido tos, ieskaitot visus atbilstošos neapstrādātos novērojumus. Tiek pārveidoti arī visi saistītie skenējumi, attēli un līnijas. Zemāk esošie attēli parāda datus pirms un pēc pārveidošanas piemērošanas.

Cogo-stacija-pagriezt-pirmsCogo-stacija-pagriezt-pēc

Šī jaunā funkcija paplašina lietotni COGO pārvietot, pagriezt un mērogot, lai nodrošinātu konsekvenci neapstrādātu mērījumu un katra mērītā punkta koordinātu pārveidošanā.

Šī jaunā opcija var būt īpaši noderīga, ja divi izejas punkti nav redzami no vienas stacijas un tūlītēja punktu iznešana  ir nepieciešama. Apsveriet zemāk redzamo scenāriju, kur divi zināmie kontrolpunkti C1 un C2 ir jāizmanto kā atbalsta punkti, lai iznestu oranžos punktus.

Cogo-stacija-pagriezt-paraugs

Objekta ierobežojumu dēļ nav iespējams uzmērīt gan C1, gan C2 no vienas stacijas. Tiek izmantota patvaļīga stacija un azimuta mērījums, kas ir izveidoti brīvā koordinātu sistēmā, proti, TS1 un TS2 punkti.

Leica Captivate v5.0 ļauj iznest punktus pa vidu tūlīt pēc opcijas Pārvietot, Pagriezt un Mērogot izmantošanas, COGO lietotnē Atjaunināt atlasītos TS iestatījumus. Tādējādi tiek pārvietoti punkti un mērījumi, kas izdarīti no šīm divām stacijām, kuras nosaka kontroles punkti laukā, tādējādi ļaujot nekavējoties veikt jebkuru mērniecības darbu doto punktu koordinātu sistēmā. Nav jāveic jaunas stacijas iestatīšana un nav nepieciešamie orientācijas labojumi.

WFS atbalsts

WFS kartes

Leica Captivate v5.0 ievieš Web funkciju pakalpojumu (WFS) atbalstu. WFS atšķiras no WMS ar to, ka WMS parāda rastra datus, kurus var būt lejupielādēt kā Leica Captivate fona attēlus, kurus parādīti 3D skatītājā. Tā kā WFS parāda vektoru datus, kurus var lejupielādēt Leica CaptivatetDXF failus, ieskaitot punktus, līnijas un daudzstūrus. Iegūto (-os) failu (-us) var pievienot darbam un tajā esošos punktus un citus elementus var – rediģēt vai iznest dabā, tāpat kā citus punktus un līnijas CAD ģenerētā DXF failā.

Pārvietot darbus bez ārējā atmiņas ievietošanas ierīcē

Iepriekšējās Leica Captivate versijās darbu varēja pārsūtīt tikai starp CS kontrolieri un pievienoto TS Tahimetra vai MS MultiStation, ja ierīcē bija ārējā atmiņa, piemēram, SD karte vai USB atmiņas ierīce. Bija nepieciešams ievietot ārējo atmiņas ierīci, pat ja darbi tika pārsūtīti starp abu ierīču iekšējo atmiņu. Izmantojot Leica Captivate v5.0, tagad darbus starp CS kontrolieri un TS vai MS var pārsūtīt bez ievietotas noņemamas atmiņas ierīces.

Ātrais taustiņš – Atribūtu pievienošanai

Ar Leica Captivate 5.0 ir pievienots jauns karstais taustiņš (Hot Key), kas ļauj to atvērt Ievadiet atribūtus no lietotnes Mērīšana, kodēšanas lapas. Karsto taustiņu var izmantot, ja kodēšanas funkcionalitāte ir iestatīta uz Izveidot līniju Kodēšanas iestatījumu panelī. Izmantojot karsto taustiņu, tiks tieši atvērts Ievadīt atribūtus panelis, lai ļautu ievadīt izceltā koda atribūtu vērtības.

Pilns jaunumu saraksts: Captivate V5

Jaunākās Ziņas