Pieejams RIGA’20 kvaziģeoīda modelis Leica instrumentiem


Pieejams RIGA’20 kvaziģeoīda modelis Leica instrumentiem

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) speciālisti 2021.gadā ir pabeiguši Rīgas pilsētas kvaziģeoīda modeļa RIGA’20 izstrādi, kas kopumā ilga divus gadus – no 2019.gada līdz 2020.gadam. Izstrādātais kvaziģeoīda modelis RIGA’20 atbilst 2011. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 879 […]

Pieejams RIGA’20 kvaziģeoīda modelis Leica instrumentiem
Go to Top