Leica Captivate v8.00

Jaunumi

Attiecas uz:

– Kontrolieriem: CS20, CS30, CS35

– Tahimetriem: TS10, TS13, TS16, TS60, MS60, TM60

– GNSS uztvērējiem: GS18, GS18 T, GS18 I

CCP līdz 01.06.2023

Pievienojiet projektos veicamos darbus un veiciet atlasi pēc objekta

Izmantojot Leica Captivate v8.00, projektus var labāk organizēt izveidojot, […]