Papildiestatījumi

 • Decimālzīmes augtumam

Lietotājs norāda vajadzīgo decimālzīmju skaitu starppunktu augtumu pierakstiem – 0, 1, 2, 3,4 kurš tiks ievērots gan izdrukas sarakstā, gan grafiskajos attēlos.

 • Teritorijas augstums

Vidējais teritorijas augstums virs referencelipsoīda tiek uzdots metros, ar nolūku nodrošināt precīzākas izmērīto attālumu projekcijas. Noklusētā augstuma vērtība […]

Papildiestatījumi

Izvadu formāti

Lietotājs pēc vajadzības var izvēlēties koordinātu un augstumu izdrukas, kā arī MicroStation (*.muc) vai AutoCad (*scr) failu izveidi:

Toponet5Izvade.png

Izvadu formāti

Apzīmējumu tabulas

programmas lietotājs norāda vajadzīgo informācijas kodēšanas sistēmu. Programmai tiek pievienotas divas Latvijā pašlaik plašāk pazīstamās – acad un ‘adti_ms kodēšanas sistēmas, kuras nodrošina grafiskās informācijas importu MicroStation un AutoCad vidē saskaņā ar LR MK noteiktajām prasībām. Taču, izmantojot programmā iebūvēto tabulu redaktoru, lietotājs samērā vienkārši var izveidot arī citu, no dotajām atšķirīgu, kodēšanas sistēmu. Par apzimējuma kodu tabulas rediģēšanu un apstrādi […]

Apzīmējumu tabulas

Prognožu precizitātes kritērijs

nosaka programmas lietotājam nepieciešamo tīkla precizitātes līmeni. Tie mērījumi un mērījumu kopas, kuru veidotās pretrunas pārsniedz lietotāja noteikto kļūdu līmeni, no sākotnējā tīkla aprēķina tiek izslēgti. Lietotājs šeit var ierakstīt savu relatīvā vērtējuma saucēju vai arī izvēlēties kādu no dotajām standartvērtībām: 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000.

Prognožu precizitātes kritērijs

Citi iestatījumi

 • Ignorēt augstumus – Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad jānosaka tikai plaknes koordinātas, bet nē, kad jānosaka arī augstumus;
 • 3d – Jā (v) vai nē. Jā izvēlās tajos gadījumos, kad tiks veidots 3 dimensiju grafiskais fails, bet nē, kad tiks veidots 2 dimensiju grafiskais fails;
 • Līniju vilkšana – Jā (v) vai nē. […]
Citi iestatījumi

Parādīt izdruku

Parādīt izdruku – jā (v) vai nē. Ja lietotāja izvēle prasa parādīt izdruku, tad programmas darbība tūlīt pēc tīkla izlīdzināšanas tiek apturēta un ekrānā tiek atvērts izlīdzināšanas rezultātu fails. Programmas darbības turpināšanai šis fails ir jāaizver (x). Ja lietotāja izvēle neprasa parādīt izdruku, tad programmas darbība pēc tīkla izlīdzināšanas netiek apturēta, ja vien […]

Parādīt izdruku

Mērījumu precizitāte

 • Leņķiem – mērīto leņķu v. kv. kļ., piemēram, 5 sekundes;
 • Attālumiem – mērīto attālumu v. kv. kļ., piemēram, 0.005 m + 50 ppm;
 • Paaugstinājumiem – paaugstinājumu noteikšanas v. kv. kļ uz 1 km., piemēram, 0.020 m (konkrētam paaugstinājumam v. kv. kļ. tiek aprēķināta šādā veidā uzdotu kļūdu reizinot ar kvadrātsakni no attāluma (km)).

Mērījumu precizitāte […]

Mērījumu precizitāte

Atbalstpunktu precizitāte

 • Horizontālā plaknē – doto punktu. koord. v. kv. kļ. vai standartkļūda , piemēram, 0.0001 m;
 • Vertikālā plaknē – doto punktu augst. v. kv. kļ. standartkļūda, piemēram, 0.0001 m;

Piemērā dotie punkti tiek pieņemti par cietiem. Lietotājam ir arī citas izvēles iespējas. Šie iestatījumi ir svarīgi, ja vēlamies, lai tiktu ņemti vērā atbalstpunktu precizitāte, […]

Atbalstpunktu precizitāte

Izlīdzināšanas parametri

 • Max ciklu skaits – piemēram, 6;
 • Iterāciju kritērijs – piemēram, 0.003.

Tīkla izlīdzināšanas gaitā sākotnējās nosakāmo koordinātu vai augstumu vērtības (prognozes) pakāpeniski tiek precizētas, tām pieskaitot ar vismazāko kvadrātu metodi iegūtus labojumus. Šī darbība tiek atkārtota līdz brīdim, kad labojumi kļūst mazāki par uzdoto iterāciju kritēriju vai atkārtojumu skaits pārsniedz uzdoto maksimālo ciklu […]

Izlīdzināšanas parametri

Attāluma korekcijas

Topon 6 parametri.png
Mēroga koeficients
 • Ar Latvijas k.s. LKS92 – tiek aprēķināts, izmantojot galapunktu koordinātas;
 • Ar Lietuvas k.s. LKS94 – tiek aprēķināts, izmantojot galapunktu koordinātas;
 • Ar uzdotu mēroga koeficientu – jebkurš lietotāja definēts koeficients, piemēram, 1.
Prizmas konstante

Prizmas konstante var […]

Attāluma korekcijas
Go to Top