iCON Office biroja programma

Programma būvobjekta datu sagatavošanai

Leica iCON office datu sagatavošanas programmatūra piedāvā pilnīgu sagatavošanas, rediģēšanas un atskaišu rīku komplektu, kas atbilst visu uzņēmēju vajadzībām. Veiksmīga darbu, piemēram, izspraušanas, virsmu kontroles u.c., norise objektā ir atkarīga no projektēto datu atbilstošas integrācijas.

  […]

iCON Office biroja programma

Infinity Biroja Programma

Tilts starp objektu un biroju

Leica Infinity ir lietotājam draudzīga, inteliģenta ģeotelpiskā biroja programmatūras platforma mērniecības speciālistiem. Tā ir izstrādāta, lai pārvaldītu, apstrādātu, analizētu un pārbaudītu visus lauka apsekojuma datus, tostarp tahimetru, digitālo nivelieru, GNSS un bezpilota lidaparātu (UAV) datus. Tātad, neatkarīgi no tā, vai tiek uzmērīti jauni […]

Infinity Biroja Programma

TopoNET biroja programma

Tradicionālo uzmērīšanas metožu datu apstrādes programma

Ar TopoNET mērniecības datu apstrādes programmu iespējams apstrādāt un izlīdzināt tahimetra, niveliera, GNSS uztvērēja mērījumus.

Programmas TopoNET v6.3 versija piedāvā:

  • Ģeodēzisko tīklu aprēķināšanu, izlīdzināšanu, novērtēšanu;
  • Koordinātu un augstumu aprēķināšanu;
  • Integrētus kvaziģeoīdus LV’14, LV’98, Toponet2005,EGM96 NKG;
  • Mērījumu rediģēšanu;
  • Mērījumu vizuālu apskati;
  • Atskaišu izveidi;
  • Vizuālo uzskates elementu atribūtu pielāgošanu;
  • Internetkaršu pievienošanu;
  • Aprēķinu […]
TopoNET biroja programma

LISCAD lauka un biroja programma

Mērniekiem un inženieriem izstrādāts risinājums

Leica LISCAD ir tikai mērniecības un inženierijas programmatūra, tad lietotājs maksā tikai par to, kas tam ir reāli nepieciešams. Pretstatā CAD zīmēšanas programmām un to papildinājumu paketēm, šajā programmā nav nevajadzīgas funkcijas, kuras jūs nekad neizmantosiet. Datu bāze […]

LISCAD lauka un biroja programma
Go to Top