Tālr.: +371 67 365 878, Allažu iela 4, Rīga, LV-1005. Biroja darba laiks 9:00 – 17:00 Seko mums -     
 

Optiskie nivelieri

Optiskais nivelieris ir vispopulārākais instrumetns būblaukumā. Ar to palīdzību augstuma skaitliskās vērtības tiek vizuāli nolasītas no mērlineāla, kuru sauc par nivelēšanas latu. Pats mērinstruments ir aprīkots ar vibrāciju slāpējošu kompensatoru, kas automātiski nolīmetņojas horizontāli. Ar optisko nivelieru palīdzību iespējams aprēķināt augstuma starpības un izmērīt attālumu. Mērīšanas darbu veikšanai nepieciešami divi cilvēki.